METROKAART STATIONS

Zoek op basis van de naam van het station wie aangesloten is op de verschillende spoorlijnen in de Metrokaart.

Tip: type in het zoekveld bijvoorbeeld de naam van de deelnemer of de groep waartoe de deelnemer behoort.

Metrostations

METROSTATION (Klik op de link om de site te openen)OMSCHRIJVINGGROEP
2SWITCH ZUTPHEN2Switch is een kringloopwinkel aan de Skagerrakstraat, Zutphen.Kleding en spullen | Werken en ontwikkelen
AMBULANTE ZORG OOSTAmbulante Zorg Oost bestaat uit een hecht, professioneel team dat mensen van jong tot oud met verschillende problematieken ondersteunt.Advies- en ondersteuning | Huren en wonen | Voorlichting en educatie
BASD (BREDE ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN)De Adviesraad Sociaal Domein Zutphen geeft burgemeester en wethouders advies over het sociaal domein. Inwoners die te maken hebben met jeugdzorg, dagbesteding, wmo, armoede of schulden kunnen hier terecht met hun positieve of negatieve ervaringen.Gezondheid en welzijn
BUDDY TO BUDDY, STICHTINGStichting Buddy to Buddy helpt vluchtelingen uit een isolement te komen. Dit doen we door betrokken inwoners aan vluchtelingen te koppelen.Gezelligheid en ontspanning | Meedoen en integreren | Ontmoeten en verbinden
BUURTSERVICEWij werken met mensen die hun ervaring en kwaliteiten voor u willen inzetten. Vergelijkbaar met een handige buurman of -vrouw die komt helpen.Huren en wonen | Vervoer en mobiliteit | Werken en ontwikkelen | Werken en ontwikkelen
BUURTSPORTCOACHESBuurtsportcoaches leveren een actieve bijdrage aan het op de kaart zetten van sport in Zutphen.Advies- en ondersteuning | Gezelligheid en ontspanning | Gezondheid en welzijn | Ontmoeten en verbinden | Sport en bewegen
BUURTZORGBuurtzorg is een thuiszorgorganisatie die bestaat uit kleine teams die zelfstandig thuiszorg leveren.Gezondheid en welzijn | Huren en wonen
CENTRUM JEUGD EN GEZIN (CJG)In het Centrum voor Jeugd en Gezin kun je terecht met al je vragen over opvoeden en opgroeien voor kinderen van 0 tot 23 jaar.Advies- en ondersteuning | Gezondheid en welzijn | Jeugd en gezin | Ontmoeten en verbinden | Voorlichting en educatie
CORNERSTONE ZUTPHENCornerstone is een organisatie die zich richt op kinderen, jongeren en volwassenen in Zutphen. In ons wijkcentrum het Lighthouse willen we een ontmoetingsplek bieden waar ze zich thuis kunnen voelenMeedoen en integreren | Ontmoeten en verbinden | Werken en ontwikkelen | Werken en ontwikkelen
DAGELIJKS BESTAAN, HETHet Dagelijks Bestaan stelt zich ten doel om jongeren tussen 14 en 27 jaar een kleinschalig leer- en ontwikkeltraject te bieden en hen te begeleiden op de weg terug naar onderwijs en/of werk en/of (langdurige) hulpverlening.Huren en wonen | Jeugd en gezin | Verkennen en leren | Werken en ontwikkelen
DE BOVENKAMERDe Bovenkamer is een laagdrempelig ontmoetingscentrum voor mensen met beginnende dementie, mantelzorgers en vrienden. Waar ook vragen over dementie en zorg- en dienstverlening besproken worden.Ontmoeten en verbinden
DE HOVENHet buurthuis is er voor iedere wijkbewoner ter bevordering van de sociale samenhang in de wijk.Gezelligheid en ontspanning | Ontmoeten en verbinden
DE ZUTPHENSE HANDZutphense Hand is een sponsororganisatie met een kringloopwinkel. Hand steunt lokale projecten en buitenlandse goede doelen met geld en goederen.Kleding en spullen | Meedoen en integreren | Werken en ontwikkelen | Werken en ontwikkelen
DEN BOUWWij zijn een Zorg-wooncentrum voor mensen in de derde levensfase wonend in Warnsveld e.o. met een zorgbehoefte.Advies- en ondersteuning | Gezelligheid en ontspanning | Gezondheid en welzijn | Huren en wonen | Werken en ontwikkelen
DEVENTERWEGKWARTIER (DWK)DWK heeft een gebouw. Iedere 1e & 3e donderdag van de maand kunnen jong en oud samen eten in het DWK -gebouw. Er worden ook andere activiteiten georganiseerd.Gezelligheid en ontspanning | Ontmoeten en verbinden
EVANGELISCHE GEMEENTE ZUTPHEN De Evangelische Gemeente vindt het fijn om u in het midden te hebben en hoopt dat u zich thuis voelt binnen deze gemeente.Geloof en overtuiging | Kleding en spullen | Ontmoeten en verbinden | Werken en ontwikkelen | Werken en ontwikkelen
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ)Een GGZ-instelling geeft behandeling, zorg en begeleiding aan mensen met psychische problemen en/of verslaafden.Advies- en ondersteuning | Gezondheid en welzijn
GELRE ZIEKENHUISAls groot topklinisch opleidingsziekenhuis kan je altijd terecht in het Glere Ziekenhuis in Zutphen.Advies- en ondersteuning | Gezondheid en welzijn | Voorlichting en educatie
GEZAMENLIJKE DIACONIEËN ZUTPHENDe protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.Geloof en overtuiging | Ontmoeten en verbinden | Werken en ontwikkelen | Werken en ontwikkelen
GGD NOORD OOST GELDERLANDBij GGD NOG staat de gezondheid van de inwoners centraal. Dat geldt zowel voor acute situaties (crisissen en incidenten) als voor de langere termijn waar preventie een rol speelt.Advies- en ondersteuning | Gezondheid en welzijn | Voorlichting en educatie
GGNETGGNet is specialist voor mensen met psychische problemen en hun naasten.Advies- en ondersteuning | Gezondheid en welzijn | Huren en wonen
GILDEGilde is een uniekvrijwilligersorganisatie, waar vakmensen belangeloos hun kennis en ervaring delen met anderen en zich met elkaar inzetten voor een leefbare stad.Ontmoeten en verbinden | Verkennen en leren | Voorlichting en educatie | Werken en ontwikkelen | Werken en ontwikkelen
GRAAFSCHAP BIBLIOTHEKENGraafschap bibliotheken is er voor de persoonlijke ontwikkeling van burgers.Gezelligheid en ontspanning | Voorlichting en educatie | Werken en ontwikkelen | Werken en ontwikkelen
HART VAN ZUTPHENNaast het aanbod vanuit onze eigen professies, hebben we ook een ontmoetingsplek aan de IJsselkade. Hart van Zutphen zet zich in voor de individuen in onze maatschappij.Advies- en ondersteuning | Ontmoeten en verbinden | Werken en ontwikkelen | Werken en ontwikkelen
HELP GEWOONHelp Gewoon is een netwerk van werknemers coöperaties, waarin mensen kleinschalig werken hun vak uitoefenen met passie en zelf de regie hebben.Werken en ontwikkelen
HUISRAADBANKParticulieren en bedrijven kunnen hier overbodig meubilair of overige huisraad inleveren voor inwoners van Zutphen met een zeer ernstig beperkt budget.Kleding en spullen | Meedoen en integreren | Werken en ontwikkelen | Werken en ontwikkelen
HULPWIJZER ZUTPHENVoor antwoorden op vragen over jeugd en gezin, hulp bij geldzaken, sport en gezondheid, vervoer, vrijwilligerswerk, werken, wonen, leren en zorg.Advies- en ondersteuning | Gezondheid en welzijn
HUMANITASHumanitas is een Nederlandse vereniging voor samenlevingsopbouw. Je kan hier bijvoorbeeld terecht met vragen over rouw en verlies of over opvoeden en ouderschap.Gezelligheid en ontspanning | Gezondheid en welzijn | Ontmoeten en verbinden
IJSSELCENTRUM ZUTPHENEen burgerinitiatief van centrumbewoners met nieuws over de binnenstad.Huren en wonen | Meedoen en integreren
IJSSELZORGIJsselzorg streeft naar een zo persoonlijk mogelijke manier te begeleiden en ondersteunen van volwassen cliënten met ingewikkelde hulpvragen.Advies- en ondersteuning | Gezondheid en welzijn
INTERIMBUREAU KOOPMANIntrimbureau Koopman biedt onder andere Nazorg ex-gedetineerden, Specialistische begeleiding, Wij begeleiden en ondersteunen gezinnen waarin ernstige problemen spelenAdvies- en ondersteuning | Jeugd en gezin | Verkennen en leren
INTERMETZOAls reguliere zorg te weinig helpt, is gespecialiseerde Jeugdzorg nodig. Bij Intermetzo kunnen jeugdigen dan terecht voor ondersteuning op maat.Huren en wonen | Jeugd en gezin | Verkennen en leren
IXTA NOAIxta Noa levert een bijdrage aan positieve gezondheid en herstel van jongeren met ervaringsdeskundigheid als expertise.Jeugd en gezin | Ontmoeten en verbinden | Voorlichting en educatie
JURIDISCH LOKETHet Juridisch Loket geeft gratis eerste hulp bij juridische vragen in Zutphen met oa betrekking tot werk en inkomen.Geld en recht
KAARDEBOL, DEOp De Kaardebol in Zutphen (Harenbergweg 1) is van alles te beleven. Er zijn diverse bedrijven, stichtingen, horeca en uiteraard veel natuur.Gezelligheid en ontspanning | Ontmoeten en verbinden | Verkennen en leren | Voorlichting en educatie | Werken en ontwikkelen | Werken en ontwikkelen
KERKEN MET STIPKerken met Stip biedt een gemeenschap waarbinnen je als mens gerespecteerd wordt. Onze vrijwilligers geven steun aan je familie en aan jou wanneer je vrij komt.Geloof en overtuiging | Ontmoeten en verbinden
LEGER DES HEILS ZUTPHENHet leger des heils is een laagdrempelige, samenhangende plek waar je terecht kan voor een goed gesprek, tweede hands kleding.
Geloof en overtuiging | Kleding en spullen
LOKALE OMROEP BERKELSTROOMBerkelstroom is de lokale omroep van Zutphen. Mensen kunnen bij B-FM terecht als ze willen werken aan competencies zoals samenwerken, organiseren en communiceren. Door actief te zijn bij BFM bouw je een portefolio of CV op zodat je wellicht weer terug op de werkvloer kan. Overigens kan je hier ook terecht voor een hobby.Gezelligheid en ontspanning | Verkennen en leren | Voorlichting en educatie | Werken en ontwikkelen | Werken en ontwikkelen
MEEMEE maakt meedoen mogelijk voor alle mensen die hierin door hun kwetsbaarheid of beperking worden belemmerd.Advies- en ondersteuning | Geld en recht | Jeugd en gezin | Verkennen en leren | Werken en ontwikkelen | Werken en ontwikkelen
MELDPUNT BIJZONDERE ZORGHet Meldpunt Bijzondere Zorg helpt mensen, die overlast veroorzaken en/of een gevaar voor zichzelf of anderen zijn, en hiervoor geen behandeling voor ondergaan.Gezondheid en welzijn
MIEPMIEP houdt zich bezig met huishoudelijk hulp en thuisbegeleiding.Advies- en ondersteuning | Gezondheid en welzijn
MUZEHOFMuzehof Centrum voor de Kunsten verzorgt cursussen muziek, dans, circus en theater. Voor alle leeftijden.Gezelligheid en ontspanning | Verkennen en leren
NATIONAAL OUDERENFONDSHet Nationaal Ouderenfonds richt zich op het welzijn van kwetsbare ouderen. Daarbij staat de bestrijding van eenzaamheid centraal.Gezelligheid en ontspanning
NETWERK EENZAAMHEID ZUTPHEN (NEZ)Doorbreken sociaal isolement voor jong en oud door meerdere kleinschalige burgerinitiatieven in de wijk.Advies- en ondersteuning | Gezondheid en welzijn | Ontmoeten en verbinden
ODENSEHUIS ZUTPHENOdensehuis Zutphen is een warme ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblematiek of lichte dementie, hun naasten of buurtbewoners.Gezelligheid en ontspanning | Gezondheid en welzijn | Huren en wonen
ONDERWIJS ZORGCENTRUMHet OZC Zutphen is bedoeld voor ondersteuning en begeleiding van leerlingen met problemen.Gezondheid en welzijn | Huren en wonen | Jeugd en gezin | Verkennen en leren | Werken en ontwikkelen | Werken en ontwikkelen
ONS HUISOns wil van betekenis zijn voor mensen die niet in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien.Huren en wonen
PACTUMPactum biedt kinderen, jongeren en hun gezinnen hulp bij opgroeien en opvoeden. Zodat ‘thuis’ voor iedereen weer veilig wordt én blijft.Jeugd en gezin
PARENTSHOUSE ZUTPHENVoor veel gescheiden ouders in Zutphen is het niet makkelijk om betaalbare woonruimte te vinden in de buurt van hun kinderen. Een parentshouse kan hierin RUST, RUIMTE EN HULP bieden voor ouders en kinderen.Huren en wonen | Jeugd en gezin
PERSPECTIEF ZUTPHENBij de vrijwilligerscentrale Perspectief kunt u terecht voor de Vacaturebank, mantelzorgondersteuning en schuldhulppreventieKleding en spullen | Meedoen en integreren | Werken en ontwikkelen | Werken en ontwikkelen
POLBEEKNaast woonruimte biedt Polbeek ook alle zorg, die mensen met een chronische ziekte en/of beperking nodig hebben.Gezelligheid en ontspanning | Huren en wonen
POLITIE ZUTPHENBij de politie kan je terecht met vraagstukken over aangifte, vermissingen, geweldGeld en recht | Gezondheid en welzijn | Jeugd en gezin
PRAKTIJKONDERWIJS ZUTPHENPraktijkonderwijs Zutphen is een regionale school voor praktijkonderwijs en een van de scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Zutphen.Verkennen en leren
PROEFLOKALENProeflokalen is een maatschappelijk-creatief laboratorium waarin de deelnemers, ieder vanuit hun passie, aanknopingen zoeken en beproevingen aangaan. Verkennen en leren
PROTESTANTSE GEMEENTE WARNSVELDDe protestantste gemeente Warnsveld is een levendige kerkgemeenschap met leden, die op heel verschillende wijzen betrokken zijn.Geloof en overtuiging | Ontmoeten en verbinden
PROTESTANTSE GEMEENTE ZUTPHENDe Protestantse Gemeente te Zutphen leeft en werkt vanuit het Woord van God en de christelijke geloofstraditie en vormt te midden van de samenleving een pluriforme geloofsgemeenschap.Geloof en overtuiging | Ontmoeten en verbinden
QMWERKT! Quatre Mains Werkt! is een sociaal werk- en ontwikkelbedrijf waar gemotiveerde medewerkers met een arbeidsbeperking kennis en ervaring kunnen opdoen en hierna via beschut werk naar een betaalde baan uitstromen.Werken en ontwikkelen | Werken en ontwikkelen
R.K. PAROCHIE HH 12 APOSTELENDe parochie HH. Twaalf Apostelen is een regionale Rooms Katholieke parochie, die bestaat uit 14 geloofsgemeenschappen. De gemeenschappen geven invulling aan het geloofsleven in hun woonplaats en hebben elk hun eigen pastoraatgroep en locatieraad.Geloof en overtuiging | Ontmoeten en verbinden | Werken en ontwikkelen | Werken en ontwikkelen
REPAIRCAFÉRepair Café wil laten zien dat repareren leuk is en vaak heel makkelijk want als het lukt omje spullen weer bruikbaar te maken, geeft dat enorm veel voldoening.Gezelligheid en ontspanning
SCHULDDIENSTVERLENINGAls u schulden of vragen over uw financiële situatie, kan je terecht bij de schulddienstverlening voor advies en ondersteuning.Advies- en ondersteuning | Geld en recht
SCHULDHULPMAATJEEen schuldhulpmaatje kan iemand begeleiden en bemoedigen tijdens een traject van schuldhulp en ook daarna nog helpen om de financiële huishouding op orde te houden.
Advies- en ondersteuning | Geld en recht
SOCIAAL EETCAFE DE UITWIJKIn buurtcentrum de Uitwijk kunt u gezellig samen eten met andere wijkbewoners. Het is de ideale en een leuke gelegenheid om in contact te komen met buurtgenoten.Gezelligheid en ontspanning | Gezelligheid en ontspanning | Gezondheid en welzijn | Ontmoeten en verbinden | Ontmoeten en verbinden
SOCIAAL WERKERS Met kleine en grote vragen kan je terecht bij de sociaal werkers in je wijk.Advies- en ondersteuning | Gezelligheid en ontspanning | Gezondheid en welzijn | Werken en ontwikkelen
SESAM ACADEMIESESAM academie is een maatschappelijk advies-bureau waarin ruim 75 senioren hun expertise belangeloos inzetten voor vrijwilligersorganisaties.Gezondheid en welzijn
SPOENKSpoenk is er voor jongeren tot circa 30 jaar ongeacht of zij een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke, meervoudige handicap of chronische ziekte hebben, voor hun broers, zussen en hun ouders. Op het gebied van participatie en/of (financiële) ondersteuning.Gezelligheid en ontspanning | Gezondheid en welzijn | Jeugd en gezin | Ontmoeten en verbinden
SPULLENBANKUitgifte van meubilair of andere artikelen aan lokale sociale initiatieven zoals sportverenigingen of buurthuizen die hierom verlegen zitten.Advies- en ondersteuning | Kleding en spullen | Werken en ontwikkelen | Werken en ontwikkelen
STADSVOEDSEL ZUTPHENStadsvoedsel Zutphen wil zorgen dat in Zutphen meer gezond voedsel wordt gegeten.Wij willen mensen en organisaties inspireren en op weg helpen om zelf aan de slag te gaan om dit te bereiken.Gezondheid en welzijn | Voorlichting en educatie
STICHTING BOGBijzonder wonen in een aantrekkelijke stad, dat kan via de Stichting BOG. Wij beheren 419 unieke panden in Zutphen in uiteenlopende prijsklassen. Van sfeervolle hofjeswoningen of rijksmonumenten tot moderne appartementen of eengezinswoningen.Huren en wonen
STICHTING DRIEKANT INSPIREERTDriekant is een biologische bakkerij met een winkel en lunchcafé in het centrum van Zutphen gecombineerd met praktijkopleidingen voor mensen die (nog) geen aansluiting vinden bij de reguliere arbeidsmarkt.Gezondheid en welzijn | Voorlichting en educatie | Werken en ontwikkelen
STICHTING HIGH5!Integrale coaching van statushouders en het leggen van verbindingen met deskundigen, organisaties en ondernemers.Advies- en ondersteuning | Meedoen en integreren
STICHTING IJSSELFITBij IJsselfit kun je kostenloos en vrijblijvend kennis maken met verschillende sporten.Gezondheid en welzijn | Ontmoeten en verbinden | Sport en bewegen
STICHTING LEERGELDStichting Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.Geld en recht
STICHTING NAASTEDe vrijwilligers bij Stichting Naaste is een kleurrijk gezelschap van mensen met een kerkelijke of niet kerkelijke achtergrond, die zorgn bieden aan (ex-) gedetineerden bij zijn terugkeer in de maatschappij.Meedoen en integreren
STICHTING PHILADELPHIAStichting Philadelphia Zorg is een christelijke landelijke organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.Gezondheid en welzijn | Jeugd en gezin | Werken en ontwikkelen | Werken en ontwikkelen
STICHTING PLATFORM GEHANDICAPTEN & CHRONISCH ZIEKENVereniging Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken stelt zich ten doel om de collectieve belangen van mensen met een beperking ( verstandelijk, lichamelijk en / of zintuiglijk) en / of een chronische ziekte, in Hilversum te behartigen.Gezondheid en welzijn | Werken en ontwikkelen | Werken en ontwikkelen
STICHTING STADSONDERNEMING ZUTPHENStadsonderneming Zutphen ondersteunt initiatieven van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ze neemt zelf ook initiatieven die bijdragen aan gemeenschapszin in de buurt, wijk of stad. Ontmoeten en verbinden | Verkennen en leren | Vervoer en mobiliteit | Werken en ontwikkelen
STICHTING VERSLAVINGSRECLASSERINGStichting verslavingsrecalssering wil cliënten helpen een nieuw leven op te bouwen. Bijvoorbeeld door hen toe te leiden naar zorg voor hun alcohol- of drugs-verslaving.Advies- en ondersteuning | Gezondheid en welzijn
STICHTING VOLKSHUISHet volkshuis is de ideale plek voor een koffie- of theepauze met een stuk van hun welbekende overheerlijke appeltaart.Advies- en ondersteuning | Ontmoeten en verbinden | Werken en ontwikkelen | Werken en ontwikkelen
STICHTING ZONNEBLOEMDe Zonnebloem is er voor iedereen met een lichamelijke handicap. Jong en oud. Voor dagjes uit, bezoek aan huis of een vakantie.Gezelligheid en ontspanning | Gezondheid en welzijn | Ontmoeten en verbinden
SUTFENESutfene is een dienstverlenende organisatie met ongeveer 1000 medewerkers en 500 vrijwilligers. Wij gaan uit van uw wensen, gewoontes en gebruiken, of het nu gaat om verzorging, verpleging of specialistische behandeling.Gezelligheid en ontspanning | Gezondheid en welzijn | Huren en wonen | Werken en ontwikkelen
TACTUSTactus is een instelling voor verslavingszorg die naast behandeling, begeleiding en verzorging van verslaafden, ook preventieve activiteiten biedt die het voorkomen deze verslavingsproblemen als doel hebben.Advies- en ondersteuning | Gezondheid en welzijn
TEAM EDTeam ED zoekt jou op en helpt daar waar jij het nodig hebt. Dit kan een gezellig gesprek op een terras zijn, maar we kunnen ook mee naar een belangrijke afspraak. Alles wordt in afstemming met jou gedaan. Wij kunnen inspringen bij crisis en wanneer je ons nodig hebt, ook buiten kantoortijden.Advies- en ondersteuning | Meedoen en integreren
THE CHALLENGE & HET PROJECT TERUG OP DE ARBEIDSMARKTHulp voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van een betaalde baan, stage- of werkervaringsplaats.
THUISGENOTENThuisgenoten en haar professionele zorgverleners heeft als doel dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen met alle aandacht die u nodig heeft.Gezondheid en welzijn
THUISZORG MATILDAThuiszorg Matilda biedt onder andere huishoudelijkehulp, begeleiding en wijkverpleging.Gezondheid en welzijn
TRAJECTUMStichting Trajectum biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag, al dan niet met een forensische achtergrond.Advies- en ondersteuning | Huren en wonen
TUYS ZUTPHENTuys garandeert u excellente dienstverlening: persoonlijk, warm, intelligent en samen met onze partners in de buurtGezondheid en welzijn
VERBINDKRACHTVerbindkracht Zutphen is een platform van lokale partners die hun krachten bundelen tegen armoede en sociale uitsluiting. Deelnemers van Verbindkracht zijn onder meer het Diaconaal Beraad, de gemeente Zutphen, Het Gilde, Ieder1, Leergeld, Perspectief, Het Plein Zutphen, Schuld Hulp Maatjes, de Voedselbank en de Zutphense Uitdaging.Geld en recht | Ontmoeten en verbinden
VLUCHTELINGENWERKDe vereniging VluchtelingenWerk is een niet-gouvernementele organisatie die de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland behartigt.Gezelligheid en ontspanning | Huren en wonen | Meedoen en integreren | Ontmoeten en verbinden | Werken en ontwikkelen | Werken en ontwikkelen
VOEDSELBANK DE EETKETENDe voedselbank is een liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt mensen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien.Gezondheid en welzijn
WARNSHUUSEen centrale ontmoetingsplek voor en door inwoners van Warnsveld en Leesten. In 't Warnshuus vinden activiteiten plaats voor allerlei doelgroepen.Ontmoeten en verbinden
WALHALLABHet WALHALLAb is de vrije leer- en werkplaats waar je kan werken aan dingen die op school en thuis bijna nooit kunnenVerkennen en leren | Werken en ontwikkelen
WEEKENDSCHOOL WERELDWIJZERKinderen uit groep 7 en 8 krijgen aan de hand van de Weekendschool een bredere blik op de wereld. Dit door achter de schermen te kijken bij verschillende Zutphense organisaties en daar uitgebreid in gesprek gaan met de mensen die er werken.Ontmoeten en verbinden | Verkennen en leren | Voorlichting en educatie
WERKMAKERSEen werkleerbedrijf op het gebied van energie, groen en wonen.Meedoen en integreren | Verkennen en leren | Werken en ontwikkelen | Werken en ontwikkelen
WIE GOED DOET GOED ONTMOETHet doel van de WGDGO is om mensen die een lastige financiële of sociale situatie zitten, een helpende hand toe te steken. Het is een toegankelijke stichting waar mensen makkelijk binnen kunnen stappen voor hulp, ondersteuning en een praatje.Geld en recht | Gezelligheid en ontspanning | Kleding en spullen | Ontmoeten en verbinden
WIJKCENTRUM WATERKRACHTOnder professionele begeleiding koken tieners en een team van vrijwilligers een goed drie-gangen menu dat te bestellen is voor 9 euro in Wijkcentrum Waterkracht. Dit is een plek waar mensen samen kunnen komen en waar je gezellig iets kan drinken en eten.In het verbindende wijkcentrum van het Waterkwartier kan hier terecht voor gezelligheid, iets te drinken of voor financiele vraagstukken.Advies- en ondersteuning | Geld en recht | Gezelligheid en ontspanning | Meedoen en integreren | Ontmoeten en verbinden | Sport en bewegen | Werken en ontwikkelen | Werken en ontwikkelen
WOONBEDRIJF IEDER1Woonbedrijf ieder1 biedt mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug door ze een goede en betaalbare woning te verhuren.Huren en wonen
ZORGLOKETLeven met een beperking geeft soms problemen in het dagelijks leven. Wij helpen het vinden van een oplossing via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Heeft u een probleem op het gebied van wonen, vervoer, verplaatsen in en rond de woning? Zoekt u begeleiding bij uw dagelijkse bezigheden of zoekt u dagbesteding? Neem dan contact met ons op via 14 0575 (tot 12.30 uur).Huren en wonen
ZUTPHEN ENERGIEEen energiecoöperatie van, voor en door bewoners en bedrijven in Zutphen en Warnsveld.Huren en wonen
ZUTPHENSE UITDAGINGDe Zutphense Uitdaging is een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van materialen, middelen en menskracht. Het is een bedrijvennetwerk waarin bedrijven en ondernemers gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen.
ZZP ZUTPHENZZP Zutphen is een netwerk en platform van zzp’ers uit Zutphen en omstreken om de verbinding tussen particuliere of zakelijke opdrachtgevers tot stand te brengen met de zzp’ers op de site, voor klussen en opdrachten.

Serviceclubs

SERVICECLUBSOMSCHRIJVING
JUNIORKAMERDe Junior Kamer bestaat uit ondernemende mensen die zich persoonlijk willen ontwikkelen, het netwerk willen uitbreiden en iets willen betekenen voor de omgeving en samenleving.
KIWANIS ZUTPHEN E.O.Kiwanis is gericht op de minder bedeelden in de maatschappij en met name op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.
LADIES CIRCLE 72Ladiescircle ondersteunt goede doelen door het inzamelen van geld en het verrichten van activiteiten.
LIONSLions ondersteunen primair zelf gekozen doelen binnen de lokale gemeenschap, daarnaast dragen zij bij aan de overkoepelende organisatie.
MPOWERMet het nieuwe Mpower-model worden initiatieven uit de samenleving ondersteund die gaan over leefbaarheid, zorg, sport, cultuur en onderwijs. Een toekomstig on- en offline platform.
ROTARY RIO AAN DE IJSSELDe leden zetten hun kennis en expertise in ten gunste van de samenleving. Zij ondersteunen goede doelen en organiseren fundraising projecten.
ROTARY ZUTPHENDe Rotary verleent humanitaire diensten met een jaarlijks een wisselend thema.
SOROPTIMISTEN ZUTPHENDe Soroptimisten zetten hun kennis en vaardigheden in om zowel lokaal als wereldwijd de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren, zodat ze in staat zijn een bijdrage te leveren aan de samenleving.
STICHTING DE ZUTPHENSE UITDAGINGDe Zutphense Uitdaging is een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van Materialen (spullen), Middelen (geld) en Menskracht (extra handen, creativiteit, kennis en kunde).
STICHTING SAREPTADe Stichting biedt met name financiële hulp aan organisaties en instellingen die zich inzetten voor ouderen, zowel plaatselijk als wereldwijd.

Fondsen

FondsenOMSCHRIJVING
COOPERATIEFONDS RABOBANK NOORD EN OOST-ACHTERHOEKOndersteuning van initiatieven die het maatschappelijke of culturele leven in de regio verbeteren.
GEBROEDERS BAKKERS WEESHUISHet Gebroeders Bakkers Weeshuis richt zich met name op noodzakelijke ondersteuning van jongeren.
HUISWERKFONDS ISM SOCIALE INNOVATIE & CO.Kosten voor huiswerkbegeleiding. Indicatie via scholen.
JEUGDSPORTFONDSHet Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.
LEERGARANTIEPLAN VAN DE SDI FOUNDATIONDriekant biedt met het Leergarantieplan een werkervaring, opleiding en begeleiding naar een vaste baan voor mensen met een beperking.
MEEDOEN-REGELINGFinanciële ondersteuning om mee te kunnen doen aan sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten voor kinderen en volwassenen.
STICHTING FONDS VOOR MINDERJARIGENZORGHet Fonds Minderjarigenzorg verleent noodzakelijke financiële steun aan jongeren.
STICHTING HET BURGERWEESHUISStichting Het Burgerweeshuis richt zich met name op noodzakelijk ondersteuning van jongeren.
STICHTING HIC JACET ROBURStichting Hic Jacet Robur richt zich met name op de bevordering van het algemeen welzijn van kwetsbaren en/of economisch zwakkeren in de gemeente Zutphen.
STICHTING LEERGELDLeergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.
STICHTING SINT ANTHONY GROOTE BROEDERSCHAPDe Sint Anthony Groote Broederschap heeft ten doel (rechts)personen of groepen van personen in Zutphen, die naar het oordeel van het bestuur daaraan behoefte hebben, te ondersteunen.
STICHTING SOCIAAL FONDS SINT WALBURGISStichting Sociaal Fonds Sint Walburgis richt zich met name op noodzakelijke ondersteuning van ouderen.
STICHTING VIAStichting VIA zet zich in voor het welzijn van alle vluchtelingen in Zutphen.
TORENFONDSOndersteuning van initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in de gemeente Zutphen. Maatschappelijk doel bestaande uit concrete activiteiten met of voor de doelgroep