HET BESTUUR VAN STICHTING HJR

CEES SMIT – VOORZITTER STICHTING HJR

KaRRRACHT!

Zutphen heeft het één na laagste gemiddelde inkomen van Gelderland. Dat betekent dat er veel mensen zijn waarbij de maand nog wel wat dagen heeft terwijl het geld al op is. Met Stichting Hic Jacet Robur (HJR) proberen we oplossingen te bieden waar het de overheid en andere instellingen niet lukt. Zoals een bijdrage aan speciale therapie of een e-bike om iemand mobiel te maken. Dat is onze opdracht en dat geeft ons voldoening.

Tot 2016 lag onze focus op het stimuleren van Kunst & Cultuur. Sinds we in dat jaar de statuten hebben veranderd en Hanneke Luesink en Bert van der Laan (pagina 18) ons bestuur zijn komen versterken werden we ons pas echt bewust wat er aan de onderkant van de samenleving speelt. Toen hoorden we de ‘echte’ verhalen en konden we onze rol van liefdadigheidsinstelling goed invullen.

KaRACHT zijn we gestart ter ere van ons 100-jarig bestaan op 30 april 2019. Met dit platform willen we alle lagen van de Zutphense bevolking met elkaar verbinden, dat we naar elkaar omkijken en we ons sterk maken om kwetsbare personen in onze samenleving in te laten haken zodat iedereen meedoet.Dat vraagt iets van ons, maar zeker ook iets van u: Op welke manier haakt u in? Laat van u horen!

HANNEKE LUESINK  – BESTUURSLID STICHTING HJR

ALLES DRAAIT OM MENSEN

Hart voor de zwakkeren, dat heb ik altijd gehad. Dat is er bij ons thuis met de paplepel ingegoten waar mijn moeder het niet makkelijk had met zeven kinderen. Mijn vader werkte bij Reesink en haalde daarnaast huur op voor een woningcorporatie. Als mensen geen geld hadden schoot hij het voor. De goedzak.

Ik ben altijd actief geweest in het welzijnswerk, daar ligt mijn hart. Oplossingen bedenken voor mensen die zwaar zitten en het moeilijk hebben; hoe kunnen we samenwerken om het voor iemand beter te maken?

Als ik kijk naar de Zutphense samenleving dan zie ik dat armoede is toegenomen. Dat het verschil tussen arm en rijk groter is geworden. Je ziet dingen van generatie op generatie mis gaan. Het lijkt wel alsof het wordt doorgegeven.

Met de metrokaart laten we zien welke initiatieven en organisaties een sociaal- maatschappelijk rol spelen in Zutphen zodat mensen kunnen inhaken en zich meer met elkaar verbinden. KaRACHT weet steeds meer mensen te bereiken met de reportages die we samen met B-FM / Berkelstroom maken. Daarmee willen we iedereen die betrokken is een duwtje geven in de goede richting.

BERT VAN DER LAAN – BESTUURSLID STICHTING HJR

IEDEREEN HEEFT EEN VERHAAL

Mensen die meedoen hebben een gezicht. Mensen die niet meedoen niet. En die laatste groep die vind ik interessant. Ik wil mensen kunnen zien en spreken, dat is de kern van mij en mijn werk bij de gemeente Zutphen. Mensen een zetje geven of ze bewust maken dat ze hun situatie positief kunnen veranderen.

Wanneer twee mensen het bos in wandelen gaan ze met elkaar in gesprek. Wie ben jij en hoe voel je je? Wat doe
je en wat houd jou bezig? Dat vind ik interessant, want iedereen heeft een verhaal.

Mijn wereld is dan ook niet ingedeeld in vakjes; mijn wereld is de mens. Er zijn er veel die niet meedoen en aan de kant staan. Daar moeten we wat aan doen. Door mijn werk breng ik ervaring, inzicht en verhalen binnen bij het bestuur van HJR.

En met KaRACHT hebben we een zichtbaar instrument waarmee we contact leggen en – samen met jongeren – de verbinding tot stand brengen om mensen te laten meedoen. Dat is wat deze stad goed kan gebruiken; onderlinge verbinding en samenhang. En dat begint met interesse in en nieuwsgierig zijn naar het verhaal van een ander.