Waar kun je aankloppen als er echte geldnood is en je iets absoluut nodig hebt om verder te kunnen? Waar haal je goedkope tweedehands spullen als je op jezelf gaat wonen? Waar kun je terecht voor financieel advies of het invullen van moeilijke formulieren?

Waar kun je anderen ontmoeten en een beetje genieten van gezelligheid? Met deze ‘metrokaart’ maakt KaRACHT een eerste aanzet om overzicht te geven in de meest voorkomende initiatieven.

Zutphen bevat veel initiatieven en liefdadigheidsinstellingen die het beste voor hebben met kwetsbaren in onze Zutphense samenleving. Op verschillende ‘metrostations’ kun je terecht voor kundig advies of een luisterend oor. Op veel metro- stations worden activiteiten georganiseerd voor de gezelligheid en om anderen te ontmoeten. Bij sommigen kun je zelfs een aanvraag doen om je financieel te ondersteunen. Ook kun je hier en daar erg goedkoop of zelfs gratis mee-eten. Volg de lijnen en bekijk op welk ‘metrostation’ je kunt uit- of instappen.

METROSTATION (KLIK VOOR WEBSITE) OMSCHRIJVING METROSTATION
2SWITCH ZUTPHEN 2Switch is een kringloopwinkel aan de Skagerrakstraat, Zutphen.
AMBULANTE ZORG OOST Ambulante Zorg Oost bestaat uit een hecht, professioneel team dat mensen van jong tot oud met verschillende problematieken ondersteunt.
BUURTSERVICE Wij werken met mensen die hun ervaring en kwaliteiten voor u willen inzetten. Vergelijkbaar met een handige buurman of -vrouw die komt helpen.
BUURTSPORTCOACHES Buurtsportcoaches leveren een actieve bijdrage aan het op de kaart zetten van sport in Zutphen.
BUURTZORG Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die bestaat uit kleine teams die zelfstandig thuiszorg leveren.
CENTRUM JEUGD EN GEZIN (CJG) In het Centrum voor Jeugd en Gezin kun je terecht met al je vragen over opvoeden en opgroeien voor kinderen van 0 tot 23 jaar.
COOPERATIEFONDS RABOBANK NOORD-OOST ACHTERHOEK Ondersteuning van initiatieven die het maatschappelijke of culturele leven in de regio verbeteren.
CORNERSTONE ZUTPHEN Cornerstone is een organisatie die zich richt op kinderen, jongeren en volwassenen in Zutphen. In ons wijkcentrum het Lighthouse willen we een ontmoetingsplek bieden waar ze zich thuis kunnen voelen
DAGELIJKS BESTAAN, HET Het Dagelijks Bestaan stelt zich ten doel om jongeren tussen 14 en 27 jaar een kleinschalig leer- en ontwikkeltraject te bieden en hen te begeleiden op de weg terug naar onderwijs en/of werk en/of (langdurige) hulpverlening.
DE ZUTPHENSE HAND Zutphense Hand is een sponsororganisatie met een kringloopwinkel. Hand steunt lokale projecten en buitenlandse goede doelen met geld en goederen.
DEN BOUW Wij zijn een Zorg-wooncentrum voor mensen in de derde levensfase wonend in Warnsveld e.o. met een zorgbehoefte.
DEVENTERWEGKWARTIER (DWK) DWK heeft een gebouw. Iedere 1e & 3e donderdag van de maand kunnen jong en oud samen eten in het DWK -gebouw. Er worden ook andere activiteiten georganiseerd.
EVANGELISCHE GEMEENTE ZUTPHEN De Evangelische Gemeente vindt het fijn om u in het midden te hebben en hoopt dat u zich thuis voelt binnen deze gemeente.
GEBROEDERS BAKKERS WEESHUIS Het Gebroeders Bakkers Weeshuis richt zich met name op noodzakelijke ondersteuning van jongeren.
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ) Een GGZ-instelling geeft behandeling, zorg en begeleiding aan mensen met psychische problemen en/of verslaafden.
GELRE ZIEKENHUIS Als groot topklinisch opleidingsziekenhuis kan je altijd terecht in het Glere Ziekenhuis in Zutphen.
GEZAMENLIJKE DIACONIEËN ZUTPHEN De protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
GGD NOORD OOST GELDERLAND Bij GGD NOG staat de gezondheid van de inwoners centraal. Dat geldt zowel voor acute situaties (crisissen en incidenten) als voor de langere termijn waar preventie een rol speelt.
GGNET GGNet is specialist voor mensen met psychische problemen en hun naasten.
GILDE Gilde is een uniekvrijwilligersorganisatie, waar vakmensen belangeloos hun kennis en ervaring delen met anderen en zich met elkaar inzetten voor een leefbare stad.
GRAAFSCHAP BIBLIOTHEKEN Graafschap bibliotheken is er voor de persoonlijke ontwikkeling van burgers.
HART VAN ZUTPHEN Naast het aanbod vanuit onze eigen professies, hebben we ook een ontmoetingsplek aan de IJsselkade. Hart van Zutphen zet zich in voor de individuen in onze maatschappij.
HELP GEWOON Help Gewoon is een netwerk van werknemers coöperaties, waarin mensen kleinschalig werken hun vak uitoefenen met passie en zelf de regie hebben.
HUMANITAS Humanitas is een Nederlandse vereniging voor samenlevingsopbouw. Je kan hier bijvoorbeeld terecht met vragen over rouw en verlies of over opvoeden en ouderschap.
IJSSELZORG IJsselzorg streeft naar een zo persoonlijk mogelijke manier te begeleiden en ondersteunen van volwassen cliënten met ingewikkelde hulpvragen.
INTERIMBUREAU KOOPMAN Intrimbureau Koopman biedt onder andere Nazorg ex-gedetineerden, Specialistische begeleiding, Wij begeleiden en ondersteunen gezinnen waarin ernstige problemen spelen
INTERMETZO Als reguliere zorg te weinig helpt, is gespecialiseerde Jeugdzorg nodig. Bij Intermetzo kunnen jeugdigen dan terecht voor ondersteuning op maat.
IXTA NOA Ixta Noa levert een bijdrage aan positieve gezondheid en herstel van jongeren met ervaringsdeskundigheid als expertise.
JEUGDSPORTFONDS Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.
JUNIORKAMER De Junior Kamer bestaat uit ondernemende mensen die zich persoonlijk willen ontwikkelen, het netwerk willen uitbreiden en iets willen betekenen voor de omgeving en samenleving.
JURIDISCH LOKET Het Juridisch Loket geeft gratis eerste hulp bij juridische vragen in Zutphen met oa betrekking tot werk en inkomen.
KAARDEBOL, DE Op De Kaardebol in Zutphen (Harenbergweg 1) is van alles te beleven. Er zijn diverse bedrijven, stichtingen, horeca en uiteraard veel natuur.
KERKEN MET STIP Kerken met Stip biedt een gemeenschap waarbinnen je als mens gerespecteerd wordt. Onze vrijwilligers geven steun aan je familie en aan jou wanneer je vrij komt.
KIWANI’S ZUTPHEN E.O. Kiwanis is gericht op de minder bedeelden in de maatschappij en met name op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.
LADIES CIRCLE 72 Ladiescircle ondersteunt goede doelen door het inzamelen van geld en het verrichten van activiteiten.
LEGER DES HEILS ZUTPHEN Het leger des heils is een laagdrempelige, samenhangende plek waar je terecht kan voor een goed gesprek, tweede hands kleding.
LIONS Lions ondersteunen primair zelf gekozen doelen binnen de lokale gemeenschap, daarnaast dragen zij bij aan de overkoepelende organisatie.
LOKALE OMROEP BERKELSTROOM Berkelstroom is de lokale omroep van Zutphen. Mensen kunnen bij B-FM terecht als ze willen werken aan competencies zoals samenwerken, organiseren en communiceren. Door actief te zijn bij BFM bouw je een portefolio of CV op zodat je wellicht weer terug op de werkvloer kan. Overigens kan je hier ook terecht voor een hobby.
MEE MEE maakt meedoen mogelijk voor alle mensen die hierin door hun kwetsbaarheid of beperking worden belemmerd.
MEEDOEN-REGELING Financiële ondersteuning om mee te kunnen doen aan sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten voor kinderen en volwassenen.
MELDPUNT BIJZONDERE ZORG Het Meldpunt Bijzondere Zorg helpt mensen, die overlast veroorzaken en/of een gevaar voor zichzelf of anderen zijn, en hiervoor geen behandeling voor ondergaan.
MIEP MIEP houdt zich bezig met huishoudelijk hulp en thuisbegeleiding.
MUZEHOF Muzehof Centrum voor de Kunsten verzorgt cursussen muziek, dans, circus en theater. Voor alle leeftijden.
NATIONAAL OUDERENFONDS Het Nationaal Ouderenfonds richt zich op het welzijn van kwetsbare ouderen. Daarbij staat de bestrijding van eenzaamheid centraal.
ODENSEHUIS ZUTPHEN Odensehuis Zutphen is een warme ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblematiek of lichte dementie, hun naasten of buurtbewoners.
ONDERWIJS ZORGCENTRUM Het OZC Zutphen is bedoeld voor ondersteuning en begeleiding van leerlingen met problemen.
ONS HUIS Ons wil van betekenis zijn voor mensen die niet in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien.
PACTUM Pactum biedt kinderen, jongeren en hun gezinnen hulp bij opgroeien en opvoeden. Zodat ‘thuis’ voor iedereen weer veilig wordt én blijft.
PARENTSHOUSE ZUTPHEN Voor veel gescheiden ouders in Zutphen is het niet makkelijk om betaalbare woonruimte te vinden in de buurt van hun kinderen. Een parentshouse kan hierin RUST, RUIMTE EN HULP bieden voor ouders en kinderen.
PERSPECTIEF ZUTPHEN Bij de vrijwilligerscentrale Perspectief kunt u terecht voor de Vacaturebank, mantelzorgondersteuning en schuldhulppreventie
POLBEEK Naast woonruimte biedt Polbeek ook alle zorg, die mensen met een chronische ziekte en/of beperking nodig hebben.
POLITIE ZUTPHEN Bij de politie kan je terecht met vraagstukken over aangifte, vermissingen, geweld
PRAKTIJKONDERWIJS ZUTPHEN Praktijkonderwijs Zutphen is een regionale school voor praktijkonderwijs en een van de scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Zutphen.
PROTESTANTSE GEMEENTE WARNSVELD De protestantste gemeente Warnsveld is een levendige kerkgemeenschap met leden, die op heel verschillende wijzen betrokken zijn.
PROTESTANTSE GEMEENTE ZUTPHEN De Protestantse Gemeente te Zutphen leeft en werkt vanuit het Woord van God en de christelijke geloofstraditie en vormt te midden van de samenleving een pluriforme geloofsgemeenschap.
QMWERKT! Quatre Mains Werkt! is een sociaal werk- en ontwikkelbedrijf waar gemotiveerde medewerkers met een arbeidsbeperking kennis en ervaring kunnen opdoen en hierna via beschut werk naar een betaalde baan uitstromen.
R.K. PAROCHIE HH 12 APOSTELEN De parochie HH. Twaalf Apostelen is een regionale Rooms Katholieke parochie, die bestaat uit 14 geloofsgemeenschappen. De gemeenschappen geven invulling aan het geloofsleven in hun woonplaats en hebben elk hun eigen pastoraatgroep en locatieraad.
REPAIRCAFÉ Repair Café wil laten zien dat repareren leuk is en vaak heel makkelijk want als het lukt omje spullen weer bruikbaar te maken, geeft dat enorm veel voldoening.
ROTARY ZUTPHEN De Rotary verleent humanitaire diensten met een jaarlijks een wisselend thema.
SCHULDDIENSTVERLENING Als u schulden of vragen over uw financiële situatie, kan je terecht bij de schulddienstverlening voor advies en ondersteuning.
SCHULDHULPMAATJE Een schuldhulpmaatje kan iemand begeleiden en bemoedigen tijdens een traject van schuldhulp en ook daarna nog helpen om de financiële huishouding op orde te houden.
SOCIAAL WERKERS Met kleine en grote vragen kan je terecht bij de sociaal werkers in uw wijk.
SOROPTIMISTEN ZUTPHEN De Soroptimisten zetten hun kennis en vaardigheden in om zowel lokaal als wereldwijd de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren, zodat ze in staat zijn een bijdrage te leveren aan de samenleving.
SPOENK gezinnen ontmoeten met een beperkt familielid waardoor deze gezinnen wat geisoleerder leven.
STADSONDERNEMING ZUTPHEN De Stadsonderneming Zutphen ondersteunt initiatieven van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. We nemen zelf ook initiatieven die bijdragen aan gemeenschapszin in de buurt, wijk of stad. Hieronder het overzicht van lopende en afgeronde initiatieven.
STADSVOEDSEL ZUTPHEN Stadsvoedsel Zutphen wil zorgen dat in Zutphen meer gezond voedsel wordt gegeten.Wij willen mensen en organisaties inspireren en op weg helpen om zelf aan de slag te gaan om dit te bereiken.
STICHTING BOG Bijzonder wonen in een aantrekkelijke stad, dat kan via de Stichting BOG. Wij beheren 419 unieke panden in Zutphen in uiteenlopende prijsklassen. Van sfeervolle hofjeswoningen of rijksmonumenten tot moderne appartementen of eengezinswoningen.
STICHTING DRIEKANT INSPIREERT Driekant is een biologische bakkerij met een winkel en lunchcafé in het centrum van Zutphen gecombineerd met praktijkopleidingen voor mensen die (nog) geen aansluiting vinden bij de reguliere arbeidsmarkt.
STICHTING FONDS VOOR MINDERJARIGEN Stichting Fonds voor Minderjarigenzorg richt zich met name op noodzakelijke ondersteuning van jongeren tot 18 jaar.
STICHTING HET BURGERWEESHUIS Stichting Het Burgerweeshuis richt zich met name op noodzakelijk ondersteuning van jongeren.
STICHTING HIC JACET ROBUR Stichting Hic Jacet Robur richt zich met name op de bevordering van het algemeen welzijn van kwetsbaren en/of economisch zwakkeren in de gemeente Zutphen.
STICHTING LEERGELD Stichting Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
STICHTING LEERGELD Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
STICHTING NAASTE De vrijwilligers bij Stichting Naaste is een kleurrijk gezelschap van mensen met een kerkelijke of niet kerkelijke achtergrond, die zorgn bieden aan (ex-) gedetineerden bij zijn terugkeer in de maatschappij.
STICHTING PHILADELPHIA Stichting Philadelphia Zorg is een christelijke landelijke organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.
STICHTING PLATFORM GEHANDICAPTEN & CHRONISCH ZIEKEN Vereniging Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken stelt zich ten doel om de collectieve belangen van mensen met een beperking ( verstandelijk, lichamelijk en / of zintuiglijk) en / of een chronische ziekte, in Hilversum te behartigen.
STICHTING SINT ANTHONY GROOTE BROEDERSCHAP De Sint Anthony Groote Broederschap heeft ten doel (rechts)personen of groepen van personen in Zutphen, die naar het oordeel van het bestuur daaraan behoefte hebben, te ondersteunen.
STICHTING SOCIAAL FONDS SINT WALBURGIS Stichting Sociaal Fonds Sint Walburgis richt zich met name op noodzakelijke ondersteuning van ouderen.
STICHTING STADSONDERNEMING ZUTPHEN Dit Stadsonderneming Zutphen wil bereiken door daadkrachting ondersteuning te bieden, is dat een initiatief zich ontwikkelt tot een vaste waarde en, indien mogelijk, een economisch zelfstandige activiteit.
STICHTING VERSLAVINGSRECLASSERING Stichting verslavingsrecalssering wil cliënten helpen een nieuw leven op te bouwen. Bijvoorbeeld door hen toe te leiden naar zorg voor hun alcohol- of drugs-verslaving.
STICHTING VOLKSHUIS Het volkshuis is de ideale plek voor een koffie- of theepauze met een stuk van hun welbekende overheerlijke appeltaart.
SUTFENE Sutfene is een dienstverlenende organisatie met ongeveer 1000 medewerkers en 500 vrijwilligers. Wij gaan uit van uw wensen, gewoontes en gebruiken, of het nu gaat om verzorging, verpleging of specialistische behandeling.
TACTUS Tactus is een instelling voor verslavingszorg die naast behandeling, begeleiding en verzorging van verslaafden, ook preventieve activiteiten biedt die het voorkomen deze verslavingsproblemen als doel hebben.
TEAM ED Team ED zoekt jou op en helpt daar waar jij het nodig hebt. Dit kan een gezellig gesprek op een terras zijn, maar we kunnen ook mee naar een belangrijke afspraak. Alles wordt in afstemming met jou gedaan. Wij kunnen inspringen bij crisis en wanneer je ons nodig hebt, ook buiten kantoortijden.
THUISGENOTEN Thuisgenoten en haar professionele zorgverleners heeft als doel dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen met alle aandacht die u nodig heeft.
THUISZORG MATILDA Thuiszorg Matilda biedt onder andere huishoudelijkehulp, begeleiding en wijkverpleging.
TORENFONDS Ondersteuning van initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in de gemeente Zutphen. Maatschappelijk doel bestaande uit concrete activiteiten met of voor de doelgroep
TRAJECTUM Stichting Trajectum biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag, al dan niet met een forensische achtergrond.
TUYS ZUTPHEN Tuys garandeert u excellente dienstverlening: persoonlijk, warm, intelligent en samen met onze partners in de buurt
VERBINDKRACHT Verbindkracht Zutphen is een platform van lokale partners die hun krachten bundelen tegen armoede en sociale uitsluiting. Deelnemers van Verbindkracht zijn onder meer het Diaconaal Beraad, de gemeente Zutphen, Het Gilde, Ieder1, Leergeld, Perspectief, Het Plein Zutphen, Schuld Hulp Maatjes, de Voedselbank en de Zutphense Uitdaging.
VLUCHTELINGENWERK De vereniging VluchtelingenWerk is een niet-gouvernementele organisatie die de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland behartigt.
VOEDSELBANK DE EETKETEN De voedselbank is een liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt mensen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien.
WALHALLAB Het WALHALLAb is de vrije leer- en werkplaats waar je kan werken aan dingen die op school en thuis bijna nooit kunnen
WEEKENDSCHOOL IMC Weekendschool geeft aanvullend onderwijs op zondag aan kinderen, van 10 tot 15 jaar, uit sociaal-economisch achtergestelde wijken. De vakken op de weekendschool worden aangeboden door vrijwillige professionals.
WIE GOED DOET GOED ONTMOET Het doel van de WGDGO is om mensen die een lastige financiële of sociale situatie zitten, een helpende hand toe te steken. Het is een toegankelijke stichting waar mensen makkelijk binnen kunnen stappen voor hulp, ondersteuning en een praatje.
WIJKCENTRUM WATERKRACHT Onder professionele begeleiding koken tieners en een team van vrijwilligers een goed drie-gangen menu dat te bestellen is voor 9 euro in Wijkcentrum Waterkracht. Dit is een plek waar mensen samen kunnen komen en waar je gezellig iets kan drinken en eten.In het verbindende wijkcentrum van het Waterkwartier kan hier terecht voor gezelligheid, iets te drinken of voor financiele vraagstukken.
WOONBEDRIJF IEDER1 Woonbedrijf ieder1 biedt mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug door ze een goede en betaalbare woning te verhuren.
ZONNEBLOEM Met een gezellige kleine groep vrijwilligers zet de Zonnebloem zich in voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar.
ZORGLOKET Leven met een beperking geeft soms problemen in het dagelijks leven. Wij helpen het vinden van een oplossing via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Heeft u een probleem op het gebied van wonen, vervoer, verplaatsen in en rond de woning? Zoekt u begeleiding bij uw dagelijkse bezigheden of zoekt u dagbesteding? Neem dan contact met ons op via 14 0575 (tot 12.30 uur).
ZUTPHENSE UITDAGING De Zutphense Uitdaging is een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van materialen, middelen en menskracht. Het is een bedrijvennetwerk waarin bedrijven en ondernemers gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen.
ZZP ZUTPHEN ZZP Zutphen is een netwerk en platform van zzp’ers uit Zutphen en omstreken om de verbinding tussen particuliere of zakelijke opdrachtgevers tot stand te brengen met de zzp’ers op de site, voor klussen en opdrachten.