De Zutphense Stichting Hic Jacet Robur (HJR) publiceert vandaag de sociale Metrokaart van Zutphen. De kaart toont het netwerk van de bijna 150 partijen die op dit moment actief zijn in het sociale domein in Zutphen. Burgers en instanties kunnen met de Metrokaart snel en gemakkelijk hun weg vinden en passende keuzes maken in het lokale aanbod. De kaart wordt aangeboden aan Mathijs ten Broeke, wethouder Zorg, Wonen en Cultuur bij Gemeente Zutphen. Aan Zutphen wordt gevraagd om dit initiatief een vervolg te geven en fondsen ter beschikking te stellen voor de digitalisering van de Metrokaart.

De Metrokaart vormt het voorlopige sluitstuk van een traject wat in 2019 begon bij het 100-jarig bestaan van HJR. In aanloop naar dat jaar concludeerde HJR dat het aanbod in het sociale domein in Zutphen zo divers en onoverzichtelijk is, dat mensen die het moeilijk hebben ontmoedigd worden er gebruik van te maken. Voor HJR heeft Stichting BOG samen met de andere partijen een wegwijzer ontwikkeld om de drempel te verlagen. Daarbij is samengewerkt met de Zutphense ondernemers Gerbrand Pot (inhoud) en Erik Wiegers (vormgeving). Een eerste concept verscheen in 2019. Meer informatie over de Metrokaart is te vinden op deze site.

De 150 partijen zijn overzichtelijk afgebeeld als metrostations en geclusterd in metrozones met namen als ‘gezondheid en welzijn’, ‘meedoen en integreren’ en ‘huren en wonen’. Het onderzoek en het opstellen van de Metrokaart zijn gefinancierd door HJR. Het is de bedoeling dat er op elk van de stations een kaart komt te hangen. Om de kaart up-to-date te houden is een volgende stap nodig.

Wethouder ten Broeke: “Ik ben blij met deze Metrokaart voor het sociale domein in Zutphen. De kaart biedt inzicht en overzicht en wordt hiermee een handig hulpmiddel voor zowel inwoners als instanties!”.

Voor bestuursvoorzitter Cees Smit van HJR is de Metrokaart een logisch product voor de stichting die zich als liefdadigheidsinstelling sterk maakt voor de mensen die het moeilijk hebben in de Zutphense samenleving: “Zo’n belangrijk document uit het veld, dat verdient natuurlijk een vervolg. Wij zijn blij dat de gemeente deze kaart omarmt en hopen dat zij met haar kennis en netwerk in staat is om ons te helpen de digitalisering van de kaart te realiseren, zodat het geen momentopname blijft”.

Directeur Silvia Heyl van Stichting BOG verklaart waarom de sociale vastgoedbeheerder een bijdrage heeft geleverd aan de Metrokaart: ” Ter ondersteuning van onze deelnemer HJR hebben wij dit project met plezier opgepakt. Verbeteren van wonen en leven in Zutphen kan niet alleen met stenen. Daar heb je ook andere partijen bij nodig. Het is fijn om goed in beeld te hebben wie er allemaal actief zijn.”