KaRACHT is een sociaal-maatschappelijk platform waarbij wordt gekeken naar de wederkerigheid (vraag en aanbod) binnen de Zutphense samenleving. Er wordt uitgegaan dat iedereen een KaRACHT heeft, die hij/zij kan inzetten voor iemand die op dat moment wat KaRACHT kan gebruiken. 

Elk leven is kwetsbaar vanaf de geboorte en verdient bescherming. De mate van kwetsbaarheid varieert door de omstandigheden waarin je ter wereld komt en de mate waarin die omstandigheden veranderen. Je kunt zomaar de loterij winnen en deze ook maar zo weer verliezen door je eigen gedrag. Of je leeft in een gezin dat het generatie op generatie niet lukt om boven de nullijn uit te stijgen…

Wanneer we meer omkijken naar elkaar kunnen we groeien. Maar dan moeten we elkaar wel zien. Om de juiste ingang te vinden moeten we moeite doen…

Het bestuur van Stichting HJR vierde op dinsdag 30 april 2019 dat – exact op die datum 100 jaar geleden – een initiatief is gestart dat omziet naar kwetsbaren in de samenleving. Om deze verjaardag extra KaRACHT te geven zijn we in beweging gekomen en is het platform KaRACHT gelanceerd waarmee we mensen en organisaties inhaken om meer KaRACHT te genereren waarmee we omzien naar elkaar.

Zutphen heeft het één na laagste gemiddelde inkomen van Gelderland. Dat betekent dat er veel mensen zijn waarbij de maand nog wel wat dagen heeft terwijl het geld al op is. Met Stichting Hic Jacet Robur (HJR) proberen we oplossingen te bieden waar het de overheid en andere instellingen niet lukt. Zoals een bijdrage aan speciale therapie of een e-bike om iemand mobiel te maken. Dat is onze opdracht en dat geeft ons voldoening.

Tot 2016 lag onze focus op het stimuleren van Kunst & Cultuur. Sinds we in dat jaar de statuten hebben veranderd en Hanneke Luesink en Bert van der Laan (pagina 18) ons bestuur zijn komen versterken werden we ons pas echt bewust wat er aan de onderkant van de samenleving speelt. Toen hoorden we de ‘echte’ verhalen en konden we onze rol van liefdadigheidsinstelling goed invullen.

KaRACHT zijn we gestart ter ere van ons 100-jarig bestaan op 30 april 2019. Met dit platform willen we alle lagen van de Zutphense bevolking met elkaar verbinden, dat we naar elkaar omkijken en we ons sterk maken om kwetsbare personen in onze samenleving in te laten haken zodat iedereen meedoet.

HJR staat voor Hic Jacet Robur – Hier Huist De Kracht. HJR is opgericht op 30 april 1930 door Carel Albert Reesink. Het ontstaan van HJR – Hic Jacet Robur (Hier Huist De Kracht) ligt in de bedrijfsgeschiedenis van Reesink NV een bedrijf dat van groot belang en van invloed is geweest op Zutphen en omgeving.

De eerste wereldoorlog bracht nogal wat los bij Carel Albert Reesink. Hij filosofeerde over de politieke, maatschappelijke en economische chaos in de wereld. Voor grote maatschappelijke vraagstukken probeerde hij economische oplossingen te bedenken, die hem een groot deel van zijn leven zouden blijven bezighouden. Op 1930 richte hij HJR op. 

Het was de bedoeling van de stichter dat de werkzaamheden van de stichting zich, naarmate de financiële kracht steeg, zou uitstrekken tot het bevorderen van volksgezondheid en woningbouw, steun aan kleine zelfstandigen, voorzover die zich geen levensonderhoud konden verwerven, zorg voor zieken en ouderen, volksveredeling en volksontspanning (sportterreinen, schouwburg- en bioscoopvoorstellingen), volksonderwijs voor volwassenen en steun bi| en bevordering van de beroepskeuze. Carel Albert Reesink en zijn echtgenote schonken op de oprichtingsdag een bedrag van ƒ 100.000 aan de stichting, die zij vervolgens ter leen terug ontvingen tegen een rente van 5% per jaar.

Een verzameling acties om een activiteit te promoten en te verkopen.

 • ONDERNEMERSCHAP
 • BURGERSCHAP
 • INNOVATIVITEIT + CREATIVITEIT

Algemeen, financieel, logistiek, communicatie…

 • Inzicht te creëren in het sociaal-maatschappelijk werkveld
 • Ontwikkelen van een bredere kijk op de inclusieve samenleving
 • Tot stand brengen van verbindingen, cohesie tussen verschillende lagen (hebben / niet-hebben, arm / rijk, gezond / ziek, meedoen / aan de kant.

In de eerste fase ga je onderzoeken waar het nu eigenlijk om draait; wat zijn kwetsbare personen? Hoe staat de maatschappij er voor qua sociale verbindingen? Je zoekt op onderwerpen, doelgroepen en initiatieven. 

Denk aan: ‘demente ouderen’, ‘getraumatiseerde ouderen’, ‘eenzame ouderen’. 

Het is waarschijnlijk dat niet elke doelgroep behoefte hebben aan dezelfde activiteit; de hulpvraag kan verschillen met jouw verwachting. Probeer dus zo min mogelijk aannames te doen: assumptions are the mother of all fuckups. 

Neem een open en geïnteresseerde houding aan. 

STAP 1: 

Bekijk de instanties en initiatieven op de metrokaart en onderzoek welke organisaties er in en rondom Zutphen zich bezig bevinden in het sociaal-maatschappelijk werkveld. 

Welke problemen/pijnpunten spelen een rol in onze maatschappij en welke doelgroepen kunnen jullie onderscheiden? Er zit bijvoorbeeld al een grote verschillen binnen het containerbegrip ‘ouderen’.

— Wat ook goed werkt is om een metrostation te benaderen en te vragen welke uitdagingen zij en hun doelgroep tegenkomen. Dit plaatst jou meteen midden in alle (on)mogelijkheden en geeft je de beste en meest concrete informatie. —

STAP 2: 

Ga met jouw groep nadenken en brainstormen over het type activiteit. Alle activiteiten zouden kunnen vallen onder een van de categorie van de 6-poot. Denk hierbij aan waar jouw eigen interesses, hobby en vaardigheden liggen. 

Waar zie jij een uitdaging in? Waar liggen jouw vaardigheden en voor wie kan jij iets betekenen. Waar ben jij al mee bezig en welke talenten zou jij willen ontwikkelen?

Ben jij goed met paarden? Ben jij goed met fotograferen/editen? Zit jij bij een leuke sportvereniging of ligt jouw kracht bij het organiseren van evenementen? 

Voorbeelden: 

Anna en Roos hebben een idee. Ze willen zwemmen met kinderen van het Asielzoekerscentrum. Wat hebben ze nodig en wat moeten ze te weten komen? 

Zijn er wel kinderen op het AZC? Kunnen zij wel zwemmen? Mogen meisjes wel samen zwemmen met jongens?

Hoe zou jij dit aanpakken; waar zou jij beginnen? 

Peter, Jesse en Hassan hebben niet veel inspiratie. Zij maken niet vaak hun huiswerk maar gamen wel veel. Tijdens het gamen bedenken zij dat in Zutphen er ook een boel jongetjes zijn waarvan het gezin geen budget hebben om een playstation aan te kopen. 

Ze willen graag wat betekenen voor zulke jongetjes en meisjes en bedenken om een fortnight-competitie op te zetten. 

Welke lokale winkel zou willen meewerken aan een sociaal maatschappelijke activiteit zoals deze? Hoe zorg je dat deze jongetjes er wat aan hebben in de toekomst?

Zouden de Peter, Jesse en Hassan maandelijks een game competitie starten waarbij verschillende groepjes leerlingen van het isendoorn een dag organiseren? 

Hoe zouden jullie dit oppakken? 

STAP 3: 

Bij de brainstorm schrijf je alle ideeën op die in je opkomen. Verwerp nog niets in de eerste ronde. Beperk je nog niet tot een doelgroep en/of een metrostation. Probeer ook eens uit of je comfort zone te kijken, je weet nooit waar het toe leidt. Wie zegt dat het onmogelijk is? 

STAP 4: 

Van jullie longlist maak je een shortlist. Hierbij houdt je ongeveer 10 ideeën over. 

Dat doe je door te kijken naar jullie eigen vaardigheden en interesses. Kijk ook naar jouw persoonlijke omgeving. Wie ken je uit jouw netwerk die je zou kunnen betrekken in jullie activiteit? 

STAP 5: 

Na jullie top 10 maken jullie een top 3. Dit zijn allemaal ideeën die jullie wel zouden willen organiseren. 

Waarom de top 3? Het kan zijn dat jullie vastlopen op 1 idee, nu heb je de mogelijkheid om snel over te gaan naar een plan B om het proces aan de gang te houden en teleurstellingen in te perken binnen de groep. 

STAP 6: 

Maak een korte omschrijving van jullie drie ideeën. Daarin moet staan: 

 • Wie zijn jullie, wie zitten er in de groep? 
 • Vanuit welk initiatief wordt dit georganiseerd/gefaciliteerd?
 • Wat wil je organiseren?
 • Waarom zou je deze activiteit willen organiseren? (doel)
 • Waar zou je het willen organiseren? 

STAP 7: 

Ga op onderzoek uit naar jouw locatie om het idee voor te leggen. Vraag wat zij ervan vinden en/of jullie aanbod aansluit bij de vraag vanuit de doelgroep zelf. 

Nogmaals: Probeer zo min mogelijk aannames te doen. 

Dus misschien kom  je er achter dat er bij jouw doelgroep en het metrostation hele andere behoeften bestaan… 

EINDE: 

Is het wederzijds een groen licht om jullie idee te organiseren? Mooi! Dan kan je nu naar de volgende fase!

Een goede voorbereiding is het halve werk 😉

Planning, draaiboek, en begroting (voorbeeld-documenten en templates om te gebruiken)

Organiseren draait om de volgende vraag: 

Wie en wat zijn op welk moment nodig om het idee te kunnen uitvoeren?

STAP 1: 

Maak een back-planning. → zie voorbeeld

Begin terug te rekenen vanaf het evenement en zorg dat deze planning actueel is. Er verandert namelijk vaak iets tussendoor… 

Let op: Zet jouw activiteit niet te snel op de agenda. Maak een ruime planning waarbij je alles uit de kast kunt halen om jouw activiteit goed af te ronden. 

STAP 2: 

Maak een draaiboek bij jouw activiteit. → zie voorbeeld

 • Hoe ziet deze dag eruit in een uitgewerkt tijdschema?
 • Welke rollen en taken zijn er te verdelen (denk aan: presentator, fotograaf / cameraman, financieel verantwoordelijke, logistiek verantwoordelijke, creatief verantwoordelijke, supervisie vanuit school of KaRACHT?)
 • Wie bellen bij calamiteiten?

STAP 3:

Maak een situatieschets (plattegrond) van jouw activiteit. Hiermee krijg je overzicht van alle dingen die je nodig hebt voor jouw activiteit. Welke voorbereidingen moeten jullie treffen? Denk ook aan hoe jij deze activiteit van te voren gaat communiceren met de desbetreffende doelgroep.  

Informeer bij het metrostation wat er al aanwezig is en wat er nog nodig is. Hoe ga kom je aan deze middelen? Kennen jullie een bedrijf of andere lokale instantie die deze activiteit wellicht wil ondersteunen?

Maak een begroting → zoals voorbeeld.

Wat is er financieel nodig om deze activiteit te bewerkstelligen?

 • Eten en drinken? 
 • Apparatuur? 
 • Huur van een extra / andere locatie?
 • Middelen voor veiligheid/gezondheid?
 • Bedankjes? 
 • Prijzen (bij een bingo of quiz)?

We gaan proberen de activiteit tegen een zo laag mogelijke prijs te realiseren. Dus hebben we sponsors nodig (bedrijven bijvoorbeeld) die we wellicht promotie kunnen aanbieden in ruil voor hun goederen of diensten. Dit noemen we een ’barter-deal’. Veel bedrijven vinden het leuk en nuttig om een bijzonder en relevante activiteit te ondersteunen; als ze jouw idee goed begrijpen en je ze enthousiast maakt maak je het effect van de activiteit groter.

Reminder: lijst relaties en bedrijven die openstaan voor dergelijke initiatieven

Bedenk hoe je jullie doelgroep gaan aanspreken en werven. De manier waarop jij deelnemers betrekt en werft ligt er natuurlijk ook aan de kanalen die de doelgroep gebruikt. 

Jongeren komen op een hele andere manier aan hun informatie vergeleken met volwassenen of bejaarden. 

Je moet jouw activiteit ‘promoten’ en ‘verkopen’. 

Dat doe je aan de hand van het marketingprincipe: Owned, Earned en Paid. 

Owned: Alles wat binnen jouw eigen vermogen ligt. Zo beheer jij jouw eigen social media pagina’s waar jij deze activiteit kunt promoten. Of wanneer jullie als groep  een poster ontwikkelen en ophangen op de locatie zelf is binnen jullie eigen vermogen. 

Earned: Alles wat jij krijgt aangereikt of wat mensen jouw aanbieden. Bij earned verbreed jij je eigen vermogen. Via andermans kanalen kan jullie activiteit worden gepromoot. 

 • De social media kanalen van metrostations hebben vaak een groter bereik > voorbeeld
 • Radiocommercial > voorbeeld 
 • Posters en Flyers die op verschillende locaties mogen hangen

Maak een goed persbericht waarmee je de interesse wekt van redacties van (nieuws)media in de omgeving (radio, tv. print) 

Paid: Alles wat jij koopt om jou activiteit of dienst te verkopen. Bijvoorbeeld zou jij ook kunnen vragen of sponsoren aan deze advertentie willen mee betalen. 

Denk na over het eindproduct. Hoe gaan jullie de media (foto, video, audio) van deze activiteit archiveren?

In deze fase ga je jouw activiteit daadwerkelijk uitvoeren aan de hand van het draaiboek. Vooraf check je een aantal keren of alle gegevens (nog) kloppen en of je niets bent vergeten.

Belangrijk is dat je iedereen die erbij betrokken is goed op de hoogte houdt; hoe ga je dat doen? Welke middelen zet je hiervoor in en wie is verantwoordelijk voor de communicatie?

Van de activiteit maak je een verslag. Dit mag een reportage zijn (video – voorbeeld) of een artikel met teksten en foto’s (voorbeeld). Het verslag wordt gebruikt in de kanalen van KaRACHT en Berkelstroom (radio, websites en social media).

In deze fase kijk je terug op het hele proces van de campagne::

 • Wat ging er goed?
 • Wat ging er niet zo goed?
 • Wat heb je geleerd, welke inzichten heb je opgedaan?
 • Wat zou je een volgende keer anders doen?