Ik wil namens onze organisatie een aanvraag indienen voor ons project

Gegevens organisatie

Organisatie
Naam organisatie niet ingevuld
Adres
Adres niet ingevuld
Postcode
Postcode niet gevuld
Woonplaats
Woonplaats niet gevuld

Gegevens contactpersoon

Titel
  • Dhr.
  • Mw.
Titel niet ingevuld
Uw naam
Naam niet ingevuld
Telefoonnummer
Telefoonnummer niet gevuld
Emailadres
Emailadres niet gevuld

Projectgegevens

Naam project
Field is required!
Korte omschrijving van het project/beoogd resultaat (max 40 woorden)
Omschrijving project niet gevuld
Projectlocatie
Locatie niet ingevuld

Wat is er nodig voor het project?

Wat zijn de totale kosten voor het project?
Totale kosten niet ingevuld
Upload hier uw begroting/kostenopgave. Toegeststaan jpg, jpeg, png, gif, pdf
Upload your documents...
Field is required!
Hoe groot is de eigen bijdrage voor het project?
Eigen bijdrage niet gevuld
Bij welke instanties heeft u eveneens een aanvraag ingediend?
Niet ingevuld, bij geen aanvraag bij andere instanties invullen "Geen"
Voor welk bedrag doet u een aanvraag bij Karacht?
Eigen bijdrage niet gevuld
Nadere omschrijving/toelichting (maximaal 250 woorden)
Field is required!
Mogelijkheid om bijlagen toe te voegen toegestaan jpg | jpeg | png | gif | pdf
Upload your documents...
Field is required!